Wspólna historia

II. Chwile wysokości

Po wymieraniu pierwszych dynastii, raz szlachta polskiego ludu, raz szlachta węgierskiego ludu wróciła do drugiego prosząc o króla na tron. Dwa kraje w unii personalnej utworzonej przez dwie dynastie: Anjou i Jagiellonów, wspólnie zmierzyły się z zewnętrznymi zagrożeniami. Ludwig Węgierski na prośbę polskiej szlachty, przeciw narodowi litewskiemu prowadził do zwyczęstwa swoje wojski, Władysław Warneńczyk zginął w bitwie warneńskiej broniąc Węgrów przed zagrażającym im bezpośrednio pochodem islamskiej Turcji.

I. Dynastia Arpadów i Piastów

Pierwsze stosunki dyplomatyczne pomiędzy polskim i węgierskim narodami powstały już w latach po przyjazdu Węgrów do Kotliny Karpackiej. Węgierski i polski narody w tym samym czasie utworzyły swoje państwo i zostały chrześcijańskimi królestwami. Związki dynastyczne utrwalone przez pierwsze dynastie zapewniały splecienie i współpracę dwóch narodów w późniejszych burzliwych dziejach. Od początku losy dwóch narodów zostały nawiązane przez takie wybytne osoby, jak Św. Władysław, Mieszko I, Błogosławiona Jolanta, Św. Kinga. 

 

 


 

Witam bardzo serdecznie wszystkich zainteresowanych wydarzeniami „Roku Polsko-Węgierskiej Wspólnoty”!?

Stgel1

Przyjaźń polsko-węgierska to związek trwający od wieków, który wzmacniało każde pokolenie. W dwudziestym wieku były dwie historyczne chwile, kiedy przyjaźń ta, wzajemna sympatia i dobre chęci uratowały życia ludzkie. Na początku drugiej wojny światowej my, Węgrzy, przyjęliśmy prawie sto tysięcy polskich uchodźców, pomagając naszym zmuszonym do ucieczki ze swego kraju przyjaciołom. Następnym wydarzeniem był rok 1956, kiedy Polacy od pierwszej chwili popierali węgierską sprawę i wykorzystali wszystkie możliwości, aby informować świat o wydarzeniach. Rano jadąc do pracy stawali w kolejce i oddawali krew Węgrom, w tamtych dniach dostaliśmy ponad trzy tysiące litrów polskich krwi.
Teraz, w spokojniejszych czasach kolej na nas, na młode pokolenie, abyśmy pielęgnowali tę przyjaźń i byli jej żywym przykładem. Dziękuję wszystkim, którzy swoją dobrowolną pracą przyczynili się, aby program „Polsko-Węgierska Wspólnota” powstał. Życzę wszystkim, aby przyjaźń ta wydała owoce w sferze duchowej i materialnej.


Z wyrazami wielkiej przyjaźni:
 

Bence Stágel
Poseł na sejm
Przewodniczący Związku Młodych Chrześcijańskich Demokratów

 


Szanowni Państwo, nasi Młodzi Węgierscy Przyjaciele !

dr_Cscs_Lszlon

Z ogromną radością przyjęłam chęć tworzenia przez Państwa programów związanych z pielęgnowaniem i zacieśnianiem najprawdziwszej polsko – węgierskiej przyjaźni i to zarówno w aspekcie retrospektywnym jak i współczesnym – atrakcyjnym dla młodych ludzi żyjących w XXI wieku. W dziejach Europy  polsko – węgierskie przyjaźni są  zjawiskiem wyjątkowym. Wielokrotnie powtarzane, funkcjonujące w językach polskim i węgierskim, popularne przysłowie na temat naszych relacji zawiera w sobie dużo prawdy. Przez wieki nasze narody łączyły koligacje królewskich rodów, walka o wspólne ideały, opór wobec totalitarnej władzy. Co ciekawe ta wzajemna sympatia obu narodów jest zarówno efektem dążeń politycznych jak i odczuciem całkiem powszechnie podzielanym przez zwykłych ludzi. Jakże częstym obrazem  wypełniającym dusze właśnie nas Polaków z różnych powodów osiadłych nad Dunajem jest nadzwyczajne traktowanie owego  przez innych niezrozumiałego stanu, będącego chyba po trosze refleksją pozwalającą nam zrozumienie samego siebie. Tym bardziej cieszy nas fakt, iż to właśnie do nas zwróciliście się z propozycją współpracy, bo  bardzo wysoko cenimy sobie przyjaźń z Polonofilami i Wszystkimi Osobami dążącymi do popularyzowania spraw polskich na Węgrzech, a co więcej efekty tego zaczynają już być widoczne w całym kraju.

W imieniu Polonii węgierskiej życzę nam wszystkim bardzo wielu sukcesów!


Dr Csúcs Lászlóné Halina
Przewodnicząca OSMP,  Prezes PSK im.J.Bema na Węgrzech

 


Szanowni Internauci!

AmbasadorBardzo serdecznie witam na stronie lengyelmagyar.eu, poświęconej tradycjom przyjaźni polsko-węgierskiej, wspólnej historii obu państw i narodów, ale też aktualnym problemom naszych relacji i – mamy nadzieję – wspólnym planom i przyszłości naszych krajów.

Wspólna tradycja, wspólnota podstawowych europejskich wartości oraz burzliwe dzieje nie tylko dają nam powody do dumy, ale też zobowiązują i stawiają przed nami mnóstwo poważnych zadań, szczególnie przed młodym pokoleniem. Dla wzajemnego zrozumienia niezwykle ważna jest znajomość historii i budowanie na tej właśnie wiedzy wspólnej przyszłości. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Budapeszcie z wdzięcznością i ogromną satysfakcją popiera inicjatywę, której celem jest pielęgnowanie obfitującej w wyjątkowe wydarzenia i wyjątkowe postacie historycznej przyjaźni polsko-węgierskiej, a także wspólne działanie na rzecz przyszłości tej przyjaźni i rozwijania naszej współpracy.

Polecam uwadze treści umieszczone na niniejszej stronie. Jestem przekonany, że nie tylko dostarczy ona wielu informacji, ale można będzie na niej znaleźć inspirację do udziału w wielu projektach lub do zgłoszenia własnych inicjatyw w ramach programów Roku Wspólnoty Polsko-Węgierskiej.

Zachęcam i życzę przyjemnej lektury!

Roman Kowalski

Ambasador RP na Węgrzech

 

 


 

Szanowni Państwo!

„Polak, Węgier, dwa bratanki, / I do szabli, i do szklanki.”
Lengyel, magyar két jó barát, / Együtt harcol s issza borát.”

lengyelmagyarbaratsag-pacsi_bycsordasleventeWitamy bardzo serdecznie na stronie „Wydarzenia Roku Polsko-Węgierskiej Wspólnoty”!

Rok 2011 jest w Unii Europejskiej rokiem Węgier i Polski.
Dwa postkomunistyczne kraje będą więc prezentować się Europie i światu. Pokażemy, że od dwu ostatnich dekad znajdujemy się na drodze demokracji oraz przyśpieszonego rozwoju, nadrabiając zaległości gospodarcze. Trudny okres jest już za nami, ale skutki kryzysu ekonomicznego są jeszcze odczuwalne. Istniejące uwarunkowania pozwalają jednak patrzeć optymistycznie w przyszłość.

My, Węgrzy i Polacy, byliśmy zawsze sobie wierni, pomagając  w okresach trudnych i ciesząc się ze wspólnych sukcesów. Łączą nas wspólne chrześcijańskie korzenie, umiłowanie wolności i wartości rodzinnych oraz zaradność i przedsiębiorczość. Te wspólne cechy dawały nam siłę w pokonywaniu  trudności przez tysięclecia, a szczególnie w XX wieku.

We współczesnym świecie ideał polsko-węgierskiej przyjaźni coraz bardziej zanika. Już tylko w książkach historycznych, i to w części pisanej malutkimi literami, możemy czytać o wspólnych bohaterach, o wydarzeniach i czynach, które w życiu naszych przodków były jeszcze ważne.

Przychodzi więc czas, aby naszej młodej generacji przypomnieć, że Polacy byli  i są jednym z najbliższych sojuszników i przyjaciół narodu węgierskiego.
Przez te wydarzenia chcielibyśmy dotrzeć do wszystkich: do młodzieży poprzez konkurs rysunkowo-literacki, do studentów przez imprezy sportowe i wymianę grup studenckich, do ludzi nauki poprzez konferencję naukową, w której pokażemy kulturowe i gospodarcze możliwości w przeszłości, teraźniejszości i plany na przyszłość.

Zwieńczeniem tych wydarzeń będzie pielgrzymka, która pokazuje wspólnotę wiary dwóch narodów. Pod koniec czerwca pociąg ze sześćset dwudziestoma pielgrzymami dojedzie do serca Polski, do klasztoru na Jasnej Górze, do Czarnej Madonny w Częstochowie. Przedstawiciele naszych narodów będą wspólnie modlić się o duchowy i gospodarczy wzrost, potem jako prezent narodu polskiego otrzymamy kopię ikony, którą uroczyście przywieziemy na Węgry i umieścimy w bazylice Świętego Stefana.

Szerokie poparcie naszych starań pokazuje, że wiele organizacji cywilnych i politycznych akceptuje naszą koncepcję, gdyż pozwala na nowo budować braterstwo i przyjazną przyszłość. Prosimy o wzięcie udziału w naszych programach i ich rozpowszechnienie. Uwagi prosimy przesyłać na podane adresy e-mailowe.

 

Patronatem objęli:
 
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Kövér László
Przewodniczący Parlamentu Republiki Węgierskiej

Stanisław Nowak
Arcybiskup metropolita częstochowski
Bábel Balázs
Arcybiskup Kalocsa- Kecskemét

Organizatorzy

MagyarPolski
Aktualności
Kalendarz
November 2017
M T W T F S S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3